Obrázek

O nás

Geodetická kancelář BRICHTA byla založena v roce 1998 a od počátku rozvíjela činnost ve dvou hlavních směrech – geodetické práce v katastru nemovitostí a geodetické práce v inženýrské (speciální) geodézii. Intenzivní rozvoj kanceláře začal v roce 2000, kdy byla pořízena první kvalitní totální stanice umožňující práce na zakázkách většího rozsahu. Neustálý rozvoj v oblasti přístrojového vybavení, technologií a lidských zdrojů, který kontinuálně probíhá celou dobu existence naší kanceláře, nám umožňuje zpracovávat veškeré druhy geodetických zakázek včetně zakázek velkého rozsahu (zajištění geodetických prací na komplexních pozemkových úpravách, geometrických plánech pro majetkoprávní řešení rozsáhlých území, geodetické práce v projektové přípravě a ve výstavbě velkých investičních celků).

Kromě tradičních geodetických prací, jakými jsou geometrické plány, vytyčení hranic, vytyčení staveb, vyhotovení geodetické dokumentace zaměření skutečného provedení staveb apod., se zaměřujeme i na práce, kde se „klasická geometřina“ spojuje s dalšími technickými činnostmi. V této oblasti bych rád jmenoval:

  • zpracování záborových elaborátů,
  • tvorbu dat pro GIS (geografické informační systémy),
  • měření deformací mostů a stavebních objektů,
  • zpracování měřické dokumentace pro pasportizaci staveb,
  • měření interiérů,
  • měření pro strojírenství
  • vyhledávání a zaměřování podzemních inženýrských sítí.

Informace o nejzajímavějších z těchto projektů, včetně fotodokumentace, si můžete prohlédnout na našich stránkách

Protože jsou pro nás všichni naši zákazníci důležití, klademe důraz na to, aby od nás dostali kvalitní geodetický produkt a aby se mohli na kvalitu naší práce spolehnout. V oblasti katastru nemovitostí můžeme zákazníkům nabídnout nejen vytvoření všech druhů geometrických plánů, ale také odborné poradenství a informace o podmínkách a postupech, které následují při zavádění výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí ČR a dalších informačních systémů státní správy a samosprávy. V oblasti inženýrské (speciální) geodézie máme dostatek zkušeností a kvalitní techniky, abychom mohli zabezpečit vlastními silami veškeré geodetické práce kdekoliv na území České republiky.

 

Na závěr mi dovolte, abych za kolektiv naší geodetické kanceláře vyjádřil přání, že k našim spokojeným zákazníkům budete patřit také Vy.

 Tomáš Brichta

Obrázek

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2022 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz