Obrázek

Geodetické práce pro projektovou přípravu

Projekční příprava – kompletní geodetické podklady pro projekční kanceláře

  • polohopisné a výškopisné plány
  • záborové elaboráty
  • vyhledání a zaměření stávajících podzemních sítí přístrojem Radiodetection RD 8000 PDL
  • získání vyjádření od správců sítí a zakreslení převzatých podkladů do mapového podkladu
Obrázek

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2022 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz