Obrázek

Speciální geodetické práce v inženýrské geodézii

V oblasti inženýrské geodezie poskytujeme široké spektrum služeb jejichž společným jmenovatelem je především vysoká kvalita a přesnost. Léta zkušeností a neustálá modernizace technického vybavení nám umožňuje provádět geodetické práce na velkých investičních celcích s rozpočtem ve 100 mil. Kč.

Naše působení zle rozdělit do těchto oblastí:

Investiční výstavba

  • tvorba vytyčovacích sítí a mikrosítí
  • vytyčování dopravních staveb (silnice, železnice, mosty)
  • vytyčování objektů s prostorovou skladbou (ocelové, skeletové a monolitické konstrukce)
  • geodetická dokumentace zaměření skutečného provedení stavby
  • dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí dle směrnic jednotlivých správců
  • výpočty kubatur

Speciální práce

  • sledování deformací stavebních konstrukcí
  • zaměření fasád s využitím laserové technologie
  • zaměření a tvorba 3D prostorových modelů interiérů budov a jiných složitějších celků
  • zaměření podzemních objektů (kolektory, ražené kanalizace, …)
Obrázek

Obrázek

Obrázek

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2022 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz