Obrázek

Geodetické práce ve stavebnictví

V oblasti inženýrské geodezie poskytujeme široké spektrum služeb jejichž společným jmenovatelem je především vysoká kvalita a přesnost. Léta zkušeností a neustálá modernizace technického vybavení nám umožňuje provádět geodetické práce pro drobné stavebníky i na velkých investičních celcích.

JEDNODUCHÉ  STAVBY

Do této kategorie patří zejména rodinné domy, chaty, garáže a podobné stavby. U takových staveb Vám nabízíme následující geodetické služby:

  • Polohové a geometrické vytyčení stavby před zahájením stavebních prací a to včetně výškového usazení v terénu podle projektové dokumentace. Součástí dodávky je také vyhotovení geodetické dokumentace o vytyčení stavby odborně způsobilou osobou 
  • Zaměření přípojek inženýrských sítí a vyhotovení geodetické dokumentace podle předpisů správců těchto sítí (vodovod, kanalizace, plynovod… a další).
  • Zaměření skutečného provedení stavby vyhotovení geodetické dokumentace ZSPS pro stavby, kde je taková dokumentace vyžadována stavebním úřadem
  • Pokud je v dané lokalitě povinnost předávat zaměření do systému Digitální technické mapy Plzeňského kraje (DTMPK) provedeme zaměření a zpracování podle směrnice DTMPK a Vám předáme AKCEPTAČNÍ  PROTOKOL. 

INVESTIČNÍ  VÝSTAVBA

 Pro investory a zhotovitele větších staveb nebo investičních celků zajistíme kompletní geodetické práce spojené s přípravou stavby, výstavbou a dokumentační činností po dokončení stavby. Pro generálního dodavatele a generálního investora jsme schopni zajistit výkon funkce hlavního geodeta stavby. Do našeho portfolia realizovaných staveb patří:

  • Bytové domy, výrobní a skladovací haly, výrobní a průmyslové areály včetně nově budované infrastruktury, konstrukce monolitické, prefabrikované i ocelové
  • Silniční stavby s veškerým vybavením včetně mostů (novostavby i rekonstrukce)
  • Obytné zóny s veškerou nově budovanou infrastrukturou
  • Tramvajové trasy a trolejbusové včetně kolejišť ve vozovnách
  • Vodovodní přivaděče a kanazilační sběrače
  • Dálkové plynovody včetně technických stanic

Pro každou zakázku Vám rádi zhotovíme cenovou nabídku podle Vašich požadavků zadávaných prací. Budeme rádi, když nás se svými požadavky oslovíte.

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Obrázek

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2022 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz