Obrázek

3D modely, BIM, laserové skenování a fotogrammetrické měření

Laserové scanování, vytváření 3D modelů pro BIM

Samostatnou oblastí, která se vyčleňuje z „klasické“ inženýrské geodézie, je laserové skenování a fotogrammetrické měření za účelem vytváření 3D modelů budov a technologických celků. Budoucnost nejen investiční výstavby je zaměřena na BIM (Building Information Modelling resp. Management) neboli informační modelování staveb resp. řízení informací o stavbách. 3D modely jsou pak základem pro tvorbu v sytému BIM ať už v jeho počáteční fázi při projektování, při realizaci a nebo při finální dokumentaci skutečného provedení stavby dle standardů BIM nebo při pasportizaci stávajích staveb.

Mračno bodů

Právě pasportizace stávajích staveb a technologických celků je oblast, kde nyní nabízíme naše služby projektantům a správcům. Laserové skenování, v porovnání s klasickými měřickými metodami, umožňuje velmi rychlý sběr dat o vysoké hustotě zaměřených bodů, jehož výsledkem je tak zvané mračno bodů (point cloud), které může být vytvořeno v místním referenčním rámci nebo může být georeferencováno do systémů S-JTSK a Bpv pomocí identických bodů.  Laserové skenování může být kombinováno s fotogrammetrickým snímkováním a tak lze dosáhnout zaměření i jinak nepřístupných míst.  Zároveň lze fotogrammetrické měření použít i pro tvorbu pohledů na fasády nebo ortofotomap malého rozsahu.

Výstupem našeho měření může být čistě jen mračno bodů (georeferncované mračno bodů), které lze importovat do CAD nebo BIM softwarů, nebo některý z dalších produktů. Například:

  • Pasportizace budov (3D modely, půdorysy, řezy, pohledy zpracované do výkresů ve formátech dgn nebo dwg).
  • Kontrolní měření a vyhodnocení deformací objektů.
  • Dokumentace technologií uvnitř budov nebo tednologických celků (např. produktovody). 
  • Digitální modely terénu (DMT), které můžou být vytvářeny opakovaně s časovým odstupem a pak z nich jsou vypočteny kubatury prostorových změn (např. navezný nebo odtěžený materiál na stavbách při HTU).

Tato oblast se velmi rychle rozvíjí a my jsme připraveni hledat s Vámi řešení, které bude co nejlépe odpovídat Vašim požadavkům. Na ilustračních obrázcích jsou výstupy z některých již realizovaných zakázek.

img/sliders/3d model/1.jpgimg/sliders/3d model/2.jpgimg/sliders/3d model/3.jpgimg/sliders/3d model/4.jpgimg/sliders/3d model/5.jpgimg/sliders/3d model/6.jpgimg/sliders/3d model/7.jpg
Powered by OrangeCMS, webdesign © 2022 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz